עדכון טיולי חנוכה ודצמבר - חנוכיות, מכבים, מרסבא, שביל חוצה ישראל ועוד...